Dzięki pracy terapeutycznej wydobędziesz swoje wewnętrzne zasoby i rozpoczniesz dokonywanie zmian w swoim życiu.

Pracuję między innymi w takich obszarach:

 • ślady z przeszłości i ich korzystniejsze doświadczanie tu i teraz
 • radzenie sobie z lękiem i stresem
 • poprawa nastroju, wyjście z depresji
 • lepsze rozumienie i wyrażanie własnych emocji
 • przeżywanie żałoby, pożegnania i rozstania
 • podniesienie poczucia własnej wartości
 • przepracowanie zachowań agresywnych w tym autodestrukcyjnych
 • leczenie zaburzeń odżywiania - bulimia, napadowe objadanie
 • używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
 • poprawa relacji z innymi ludźmi
 • zadowolenie z realizacji swoich możliwości
 • poszukiwanie sensu życia i motywacja do działania
 • wychodzenie ze współuzależnienia i radzenie sobie z syndromem DDA