Marcin Homziuk
ul. Kazimierza Wielkiego 67/126
wejście B, I piętro
50-077 Wrocław